Đèn tường chùa đồng 6 kính cong VL-031

234.000 

0989.487.999